Календар

Една година в Анаранд’арис следва постоянен цикъл, който стои непроменен от създаването на света. Той се състои от 384 денонощия разпределени в 24 месеца, като всеки месец включва точно 16 дни. Месеците са групирани в 8 сезона според времето, което носят със себе си. Годината започва с първия ден на месец Канитат и се нарича Новогодие.

Календар на Анаранд'арис

Канитат

Първият месец на годината, Канитат, е почти по средата на двата Дъждовни сезона. Бурите са намалели като честота и сила, но времето продължава да е мокро, хладно и много неприятно както за пътуване, така и за работа на открито.

Анаранд’арис е свят с две слънца – Ниатема, бял гигант, и Калис, малко червено джудже. Освен тях има и две големи луни – близначките Риа и Тот. Риа бива наричана още ярката луна, защото излъчва своя собствена студена, макар и много слаба светлина. За разлика от своята сестра, Тот бива наричана още тъмната луна, тъй като има необичайната способност да поглъща всяка естествена светлина от света.

В Анаранд’арис няма истински изгрев и залез на небесните тела, тъй като те не са реални подвижни обекти, а специфични за Цветето природни феномени. Вместо това те се появяват и изчезват на небето спрямо определени природни закони. Всъщност в цикъла на една година Калис е единственото от небесните тела на Анаранд’арис, което променя своята привидна позиция спрямо света. По време на двата Слънчеви сезона малкото червено слънце усилва яркостта си почти двойно и през тези периоди неговият диск видимо се уголемява. Тогава и температурите в Анаранд’арис осезаемо се покачват. Обратният ефект се наблюдава по време на значително по-краткия Ледовит сезон, когато намалената яркост на Калис го превръща в малка червена звезда на небето и за кратко Ниатема остава единственото слънце в този иначе толкова топъл свят.

Цикъл на Денонощието

В Анаранд’арис денонощието има шестнадесет дяла, разпределени по равно между деня и нощта. Един дял се равнява на малко повече от един земен час и е съставен от осем сегмента. Всеки сегмент се състои от шестнадесет минути, продължителността на които е малко над половината на земните. Минутата е най-малката мерна единица за време, използвана в съвременен Анаранд.

Цикъл на денонощието в Анаранд'арис

Ниатема

Ниатема е голямото бяло слънце на Анаранд'арис, основен източник на топлина и светлина.

Денят в Анаранд’арис започва в началото на първия и свършва в края на осмия дял, но в действителност Ниатема започва да се появява приблизително един сегмент по-късно и започва да изчезва също толкова по-рано. За разлика от нея, Калис е на небето повече от десет дяла, като в зависимост от сезона се появява някъде между средата на петнадесетия и началото на шестнадесетия дял, и изчезва някъде между края на деветия и средата на десетия дял. Въпреки това неговата светлина е толкова слаба сама по себе си, че периодът от деветия до шестнадесетия дял включително се счита за нощ.

Риа е на небето през цялата нощ, но подобно на бялото слънце се появява един сегмент по-късно и изчезва един сегмент по-рано. Това е причината за един особен природен феномен при смяната на деня и нощта, наричан Кървав здрач. В продължение на цели два сегмента единственото видимо небесно тяло е Калис и Анаранд’арис потъва в ален полумрак, предизвикан от слабата му червена светлина.

Тот от своя страна се появява на небето по време на дванадесетия и тринадесетия дял на нощта, и тогава светът потъва в непрогледна тъмнина. Този период бива наричан Мрак и докато Тот не изчезне, жителите на Анаранд обикновено избягват да правят каквото и да било на открито, защото дори изкуствената светлина изглежда в пъти по-слаба.