Добре дошли в Анаранд'арис

Сред безкрайната равнина на Хаоса, като лотос върху тъмно езеро, се издига Цветето, в чиято сърцевина пулсира енергията на Сътворението. С всеки пулс се раждат безкрайно много нови листенца, а много остаряващи, умирайки се откъсват и завинаги попадат в дълбините на Хаоса. Всяко листенце в Цветето е един цял свят, със собствени природни закони, а понякога и със своя цивилизация от разумни същества.

В един такъв умиращ свят – Анаранд’арис, Магията и технологията се преплитат и стоят в основата на едно уникално общество. Построени върху руините на някога велика цивилизация, десетки нови царства съществуват като васали на имперската столица Последна Надежда и нейните безсмъртни господари, наричани Ран’а’шан. От четири хиляди години, единственото нещо, което предпазва света от безвъзвратно сливане с пределите на Хаоса и абсолютната разруха, е могъщ артефакт, наречен Сърцето на Анаранд.

Космология

Вселената, в която съществува Анаранд’арис, не прилича на никоя друга. Разгледайте как е устроена тя, за да разберете повече за уникалното Цвете и безбройните му светове.

Цветето - Ниамару

Тол’ваасо (Великата безкрайност)

Нищо не е известно за това, което се намира отвъд Ниамару и обсадилия го Хаос. Нито расата на Ет'елианите, нито Господарите на Хаоса някога са успявали да напуснат тези предели, или дори да надникнат извън тях. И двете безсмъртни раси вярват, че Моритан единствено знае, какво има във Великата безкрайност.

Адариси (Листенцата) – Начало

С приключването на всеки един Цикъл от Елиано се изтласква мощна вълна от Енергията на Сътворението. От нея се раждат различен брой нови Листа, наричани още Адариси. Всеки Адарис на Ниамару на практика е цял един свят със собствени, често чужди и причудливи природни закони, а понякога и със своя цивилизация от разумни същества. Отделните светове никога не се докосват, но там, където два или повече от тях се доближават достатъчно, винаги се появяват тънки, различни по големина Ципи. Това са неправилно отразени и изкривени псевдо-светове, които са директно свързани с граничещите до тях Адариси.

Елиано (Сърцевината)

В центъра на Ниамару е концентрирана еволюиралата есенция на Първите богове – Енергията на Сътворението. Това е Сърцевината, наричана още Елиано, и от самото ѝ създаване тя пулсира в равномерен ритъм. Едно пълно пулсиране на Елиано се нарича Цикъл, чиято продължителност се равнява на десетки поколения при повечето смъртни раси в световете на Ниамару. Дори сега, беброй изминали Цикли след създаването на Цветето, енергията в Сърцевината не дава признаци да свършва или дори да отслабва.

Елиано е първоизточникът и вечният дом на безсмъртната раса на Ет'елианите.

Моритан (Хаосът)

Не е известно дали периодичното умиране на най-старите Адариси е било първопричината за създаването на Хаоса, или Хаосът е пристигнал от Великата безкрайност с цел да погълне Ниамару, изсушавайки го търпеливо Листо по Листо.

Дори най-старите представители на расата на Ет'елианите не помнят, кога точно се е появил Хаосът, но сега той е навсякъде под Ниамару, подобно на повърхността на бездънно черно езеро. Неговата вътрешност представлява амалгама от хаотично свързани фрагменти от безброй разбити и бавно разлагащи се светове, която постоянно нараства и се променя. В нея обитават всевъзможни различни по рода си интелигентни и не-интелигентни създания. Това място се нарича Аартох-Даггарас.

Самият Хаос и всичко в него е управлявано от изключително могъщо същество, наречено Моритан. Предполага се, че то произлиза от самата есенция на Хаоса и двете не биха могли да съществуват по отделно. Моритан е създал собствена каста от безсмъртни създания, познати като Господарите на Хаоса, които да му служат във вечната война с Ниамару.

Ниамару (Цветето)

Преди началото на времето, както е познато днес, безбройните светове не са съществували във Великата безкрайност. Но някъде там, в невъобразими кътчета на вселената, обитавали чужди създания с непонятни сили, интелект и цели. За тях не е известно почти нищо дори и на сегашните безсмъртни раси. Единственото, което се знае с приемлива сигурност е, че няколко различни по рода си индивида, които сега биват наричани Първите богове, са се събрали, за да еволюират отвъд своето дотогавашно съществуване.

Чрез невъобразимо сложен процес те обединили своите коренно различни есенции, претърпели пълна метаморфоза и престанали да съществуват като отделни същества. От сливането им се родило необикновено и невиждано до тогава Семе. Подхранвано от енергията на Великата безкрайност, то узряло и от него разцъфнало Ниамару – Цветето.

Адариси (Листенцата) – Край

Има Цикли, в които не се ражда нито един Адарис и такива, в които наведнъж се раждат десетки нови, изтласквайки по-старите към основата на Цветето. Стигнали до там, най-старите Листа увяхват и умират, като потъват завинаги в дълбините на Хаоса, където се превръщат в неразделна част от него.

Броят на съществуващите Адариси се счита за безкраен, тъй като никой никога сред безсмъртните раси не е успявал да обходи дори частица от тях. По тази причина Ет'елианите често говорят за "безбройните светове" на Ниамару.

Светът на Анаранд

Запознайте се с трите основни и коренно различни по рода си региона на Анаранд’арис.

Анаранд'арис – Градът Последна Надежда

Съвременната Империя Анаранд

Съвременната Империя Анаранд е духовният наследник на древен Лир’Анаранд, основана малко след края на Войната за Анаранд’арис. Създадена e като последен отчаян опит на Ран’а’шан да съхранят останките от унищожената цивилизация на Анаранд’арис и да ограничат множащите се междуособни конфликти между новопоявилите се военачалници, култове и теократични секти.

Днес Империята Анаранд е свободен съюз от тридесет и шест геополитически области, наричани Цивилизованите царства. В по-голямата си част, царствата имат собствено управление, с минимална намеса от страна на Империята. Oт всички царства се изисква да следват Анарандските свещени закони, като имат право да ги допълват и адаптират спрямо местните нужди. Във всички царства има установено присъствие на Трибунала – съдебният орган на Империята – който по закон разглежда всички важни правни дела и спорове, а може и да се намеси във всеки съдебен казус по свое усмотрение.

Пустошта - Руини на стар град

Пустошта и Границата

Пустошта е събирателно име за обширните територии, намиращи се между Цивилизованите царства и Безверните земи. Това са останките от някогашното частично сливане между Анаранд’арис и Аартох-Даггарас, които дори след четири хилядолетия остават незаселени. Пустошта е осеяна с древни руини, разрушени градове и отдавна забравени места от някога великата цивилизация на Лир’Анаранд. Из опустошените земи често бродят банди Неверници, които търсят плячка от древността и път към изобилните земи на съвременен Анаранд. Мутирали създания, родени от увредената земя, са друга честа опасност за пътешественици и жителите на граничните области.

Това са част от причините за вечното бдение по Границата с Пустошта. Бдение, което се извършва от гранични кули, които обграждат Анаранд. Кулите са високи триста метра и са създадени с Магия, в годините след Войната за Анаранд’арис. Всяка кула разполага със сигнален кристал, чиято светлина е достатъчно силна, за да сигнализира за наближаваща опасност на съседните кули. На върха е разположено и мощно оръжие, наречено терр’а’рашан, което е способно да изпепели всякаква цел в радиус от пет километра.

Безверните земи - Село на Неверниците

Безверните земи

Там, където Анаранд’арис свършва на изток, юг и запад, започват Безверните земи. Наречени са така още по времето на Лир’Анаранд защото техните обитатели – Неверниците – отказали да признаят божествеността на Повелителите и да приемат новата Анарандска религия. Оттогава Неверниците са заклети врагове на народа на Анаранд и използват всяка възможност за брутални набези, по време на които убиват и грабят безразборно. Дори сега, когато се налага да прекосят Пустошта и да се промъкнат покрай граничните кули, те продължават да бъдат сериозна заплаха за Цивилизованите царства.

Малко се знае за това колко са големи Безверните земи и какво точно има в тях. Ако съществуват карти, или книги по темата, те са притежавани от дискретни индивиди, които нямат интерес да ги споделят. По-образованите жители на Анаранд знаят, че някъде отвъд Безверните земи съществуват други различни светове, но никой никога не е успявал да ги достигне, или да се върне оттам жив.

История

Историята на Анаранд’арис, според модерните разбирания, обхваща три различни епохи: Безверната епоха (БЕ), Епохата на Лир’Анаранд (ЕЛА) и Епохата на Последна Надежда (ЕПН). Тя обхваща събитията от цялостното пребиваване на човешките раси в този чуден свят, започвайки с пристигането на Повелителите и създаването, разцвета, величието и финалното падение на древната Лир’Анаранд под нашествието на Хаоса. Следва победата над Хаоса и възхода на Последна Надежда, господството на Ран’а’шан над нововъзникналата Съвременна Империя Анаранд и създаването на нейните Цивилизовани царства.

Голяма част от знанията и историческите факти от миналото са били изгубени по време и след продължителната Война за Анаранд’арис с нашествениците от Хаоса. Въпреки това, някои от по-значимите събития са останали в съзнанието на съвременните хора благодарение на легенди и предания, доктрини на Духовенството, спомените на Ран’а’шан, както и редките оцелели писмени артефакти от отминалите хилядолетия.

0.086 БЕ

Пристигането на Повелителите

Когато шестимата Ет'елиани, по-късно наречени от хората Повелителите, пристигат в света на Анаранд, двете различни смъртни раси в него тъкмо излизат от мрака на древната епоха. Технологичното ниво е ранно земеделско и различните племена имат различни култури, езици и вярвания. Сред тях все още не се е родил нов Ет'елиан и концепцията за безсмъртието е непозната.

ЕЛА

0.001 БЕ / 0.001 ЕЛА

Създаването на Лир'Анаранд

Повелителите поемат ролята на предводители и създатели на новата цивилизация на Анаранд'арис. Те обединяват голяма част от племената на човешките раси и поставят началото на първата империя – Лир'Анаранд. Тези племена, които отказват да приемат Повелителите като свои Богове, са наречени Неверници и са изтласкани далеч по краищата на света, а с отминаването на хилядолетията – извън него, в негостоприемните Безверни земи.

2.450 ЕЛА

Появата на първия Ет'елиан в Анаранд

Първият Ет'елиан, произхождащ от Анаранд'арис, се появява след смъртта на човешкото му тяло. Наречен е Юрион и негов ментор става Повелителката Кияр.

14.346 ЕЛА

Появата на портала До'гаар

Отварят се първите разкъсвания в света, предвещаващи идването на настъпващия Хаос. С тяхното уголемяване в последващите години в Анаранд'арис започват да нахлуват непознати и страховити същества, чиято единствена цел изглежда е да унищожават и убиват. Хората ги наричат с общото наименование дер'амни – не-хора – а самите разкъсвания кръщават със съдбовното До'гаар – предвестник на гибелта.

14.349 ЕЛА

Началото на Войната за Анаранд'арис

Порталът До'гаар е достатъчно отворен по цялата периферия на света, за да позволи мащабна инвазия от страна на Хаоса. Започва кървавата и разрушителна Война за Анаранд'арис, която продължава близо петстотин години и превръща чудната Лир'Анаранд в руини. Повелителите правят всичко възможно да спрат нашествието на Господарите на Хаоса, но неизчерпаемите ресурси на Моритан се оказват непреодолимо предизвикателство.

14.766 ЕЛА

Основаването на Последна Надежда

Създаден е градът Последна Надежда като последен бастион на човешките раси срещу настъпващия Хаос. Оцелели са по-малко от пет процента от жителите на някога великата цивилизация и по-голямата част от тях са натъпкани зад стените на крепостта. Лир'Анаранд вече не съществува и останалите, някога велики градове са само болезнен спомен.

14.827 ЕЛА

Затварянето на портала До'гаар

С последен отчаян ход, Повелителите решават да използват Сърцето на Анаранд, за да възпрат нашествието на Хаоса. Със силата на артефакта те запечатват Анаранд'арис и ефективно прекратяват Войната, но се лишават от неговата сила завинаги. Останалите от тази страна на портала До'гаар армии на Хаоса биват преследвани и избити до крак.

14.835 ЕЛА

Отпътуването на Повелителите

Завършени са Опорите на Анаранд'арис, оцелелите жители на някогашната империя са извън пряка опасност, а младите Ет'елиани на служба при Повелителите са се доказали като умели предводители през изминалите столетия. Повелителите решават да оставят света на грижите на дванайсетте, които хората по-късно наричат Ран'а'шан, и да напуснат Анаранд'арис в търсене на нови средства за борба с Хаоса. Те са наясно, че Опорите няма да издържат вечно и че търпението на Моритан е безгранично.

ЕПН

14.836 ЕЛА / 0.001 ЕПН

Възходът на Последна Надежда

Бастионът Последна Надежда е единственото място в Анаранд, където все още има остатъци от цивилизация, а Ран'а'шан са неговите безсмъртни господари. От това малко семе възниква Съвременната Империя Анаранд. В много отношения тя е базирана на ценностите на старата Лир'Анаранд, но в нея присъства и нещо непознато преди Войната – влиянието на Хаоса. С нарастването на населението и репопулацията на обитаемите райони от света, единните някога жители на Анаранд'арис постепенно се разделят на отделни полу-автономни царства. Религията се превръща от реалност в теология, а имената на Повелителите стават абстрактни думи, изричани най-вече заради традицията.

4.208 ЕПН

Пристигането на Ра'маен в Анаранд'арис

Тази история е част от разказа Планът на Ра'маен.

4.268 ЕПН

Раждането на Каел Ворат

В съвременното царство Кириадор се ражда Каел, първороден син на лорд Амир Ворат и неговата екзотична съпруга, Елания.

4.310 ЕПН

Падането на Опората на Живота

Тази история е част от Книга I: Пробуждане от Сага за Сърцето на Анаранд.

Текуща дата: 8 Дибраит 4.310 ЕПН

Разгледайте още

Календар & Време

Calendar

Анаранд’арис има две слънца: бялата Ниатема и червения Калис. На пръв поглед те изглеждат подобни на нашето слънце, но за разлика от него не се движат. В Света на Анаранд няма изгрев и залез, а слънцата изгасват и се появяват в точно определени моменти от денонощието.

Езикът Ет'ел

Анарандски таблет

Езикът ет’ел е познат в Анаранд’арис по-скоро като древен анарандски. Това е езикът на Ет’елианите, който въпреки изминалите десетки хилядолетия, успява да запази своето звучене и елегантност.

Тъкане на Магия

Тъкане на Магия от Маг

Тъкане на Магията е изкуството за манипулиране на енергията на Цветето за постигане на всевъзможни и често удивителни резултати, които се простират отвъд границите на обикновеното.

Очаквайте скоро

Магитех

Magitech - Wayfinder

В Анаранд’арис Магията и технологията се преплитат и работят заедно, за да задвижват всевъзможни сложни механизми, наричани събирателно Магитех.

Очаквайте скоро

Повелителите

The Overlords

Според легендите, шестимата Повелители на Анаранд’арис създали света в началото на времето от елементите на Сътворението и с помощта на могъщото Сърце на Анаранд.

Очаквайте скоро